V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOFMANOVÁ, Růžena

Růžena HOFMANOVÁ vl. jm. asi Růžena Hrabánková (* 28. 9. 1904 asi Praha, † 9. 10. 1942 Praha)  – herečka; dcera herce L. Hofmana a zřejmě manželka A. Zíba. Na film. plátně debutovala v dramatu V. Binovce podle Arbesovy povídky Sivooký démon (1919) se S. Marwille v hlavní roli a poprvé a zdaleka ne naposled po boku otce, jehož umělecký pseudonym v němém filmu převzala. Jako představitelka křehkých dívek pak vytvořila několik menších rolí v němých filmech: milenka Manželé paní Mileny, 1921), Růžena, kamarádka hlavní hrdinky (Likérová princeznička, 1922), Marta, žena Traufnera (Čarovné oči, 1923), bezejmenná edizoda (Muž bez srdce, 1923), dáma z polosvěta (Řina, 1926), ale dvakrát si zahrála také hlavní roli, a to dokonce dvojroli dvojčat Píseň života (1924) a znovu u Binovce, když nahradila hvězdu S. Marwille, v Irče v hnízdečku (1926). Ve zvukové éře se objevila pod jménem Zíbová-Hofmanová pouze v jediném filmu Zlatá Kateřina (1934). Další hereckou práci, než předčasně skonala ve věku necelých 40 let, našla v rozhlase, zřejmě po boku manžela. Nutno říci, že její původ a manželství, jsou jen logické dedukce a brzká smrt za protektorátu je obestřena jen dohady.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!