V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOFMAN, Luigi

Luigi HOFMAN vl. jm. Ludvík Hrabánek (* 8. 5. 1879 Praha, † 23. 6. 1934 Praha)  – úředník a příležitostný herec; otec herečkyR. Hofmanové. Jako soukromý úředník pracoval v Organizaci čs. filmového herectva (OČFH), jejímž předsedou byl řadu let (1923–30). Na film. plátně debutoval v komedii V. Binovce Ošálená komtesa Zuzana (1918) a vzápětí se objevil i v jeho dramatu Sivooký démon (1919). Herecky se uplatnil ve 34 němých a 19 zvukových filmech, v nichž vytvářel pouze epizodní role ctihodných mužů, nejčastěji továrníků (Zelený automobil, 1921; Likérová princeznička, 1922; Píseň života, 1924; Lešetínský kovář, 1924), ředitelů (Zpěv zlata, 1920; Nad propastí, 1921; Tisíc za jednu noc, 1931), statkářů (Stíny, 1921; Z českých mlýnů, 1925), profesorů (Řina, 1926), vysokých úředníků či různých činovníků (Čarovné oči, 1923; Psohlavci, 1931; Poslední bohém, 1931; Pepina Rejholcoví, 1932; Peníze nebo život, 1932; S vyloučením, veřejnosti, 1933; Její lékař, 1933), lékařů (Adjunt Vrba, 1929) i pacientů (Právo na hřích, 1932) a otců (Příchozí z temnot, 1921; Irča v hnízdečku, 1926; Modrý démant, 1928; Miláček pluku, 1931). Byl policejním komisařem (Písničkář, 1932) a dokonce i prezidentem Ardenska (Krásná vyzvědačka, 1927). Často se objevoval i jako host různých akcí a zařízení (Šest mušketýrů, 1926; Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Děvčátko, neříkej ne!, 1932; Sestra Angelika, 1932; Zapadlí vlastenci, 1932; Řeka, 1933; Okéko, 1933) a to i u posledního filmu, shodou okolností opět v režii V. Binovce Žena, která ví, co chce, (1934).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!