V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAŠTÝŘ, Alfred

Alfred BAŠTÝŘ pseudonym Aldred Abatýr (* 1. 5. 1865 Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec, † 21. 8. 1942 Terezín)  – filmový činitel a herec. Původně zubní lékař a film. nadšenec založil produkční a distribuční film. společnost Kalos (1921–26). Od roku 1921 vytvořil epizodní role ve více než třech desítkách filmů, kde se objevoval nejčastěji v postavách činovníků a členů různých institucí a organizací (Řina, 1926; Velbloud uchem jehly, 1936; Svět patří nám, 1937; Láska a lidé, 1937), představitelů spravedlnosti (Otrávené světlo, 1921; Pepina Rejholcová, 1932; S vyloučením veřejnosti, 1933), církevních hodnostářů (Páter Vojtěch, 1936; Golem, 1936) a návštěvníků veřejných zařízení (Na růžích ustláno, 1934; Jánošík, 1935; Tři muži ve sněhu, 1936; Batalion, 1937). Naposledy si zahrál obchodníka v Landově komedii Panenka (1938). Významná byla jeho organizační činnost v oblasti kinematografie; zastával funkci předsedy Organizace československého filmového herectva (1921–22) a Filmové ligy československé (1922–24). Shromáždil velkou sbírku vlastních stereoskopických snímků z filmů. Po vzniku protektorátu skončil v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, ale ani to ho neuchránilo před nacisty, když byl 2. července 1942 deportován do ghetta v Terezíně, kde záhy zemřel.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!