V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HODR, Zdeněk

Zdeněk HODR (* 1. 1. 1908 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, † 15. 11. 1984 Praha)  – herec. Profesionální herecké zkušenosti sbíral od počátku 30. let na jevišti pražské Uranie, pak během angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích (1932–38) a Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích (1938–41), kde rozšířil svou uměleckou činnost o režii. Za okupace působil krátce v pražském Novém divadle a roku 1943 se stal členem Městského divadla na Královských Vinohradech (Višňový sad, Učené ženy, Don Carlos, Letní hosté, Noc s leguánem), jemuž zůstal věrný až do smrti. Na film. plátně se uvedl drobnou rolí gestapáka v okupačním dramatu V. Wassermana Nadlidé (1946) a následovala plejáda více než čtyř desítek menších a epizodních rolí. Pro svou štíhlou postavu a ušlechtilou tvář intelektuálských rysů se stal vyhledávaným představitelem lékařů (Karhanova parta, 1951; Botostroj, 1954; Mezi nebem a zemí, 1958; Muž, který stoupl v ceně, 1967; Touha Sherlocka Holmese, 1971; Putování Jana Amose, 1983), profesorů a vědeckých pracovníků (Strach, 1963; Nikdo se nebude smát, 1965; Čtyři v kruhu, 1967), úředníků (Přiznání, 1950; Nevěra, 1956; Dům na Ořechovce, 1959), učitelů (Velké dobrodružství, 1952; Naše bláznivá rodina, 1968), důstojníků (Krakatit, 1948; Revoluční rok 1848, 1949; Maratón, 1968; Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977) a inženýrů: Anna proletářka (1952) a poté na film. plátně naposled ing. Král v Brynychově filmu Poločas štěstí (1984). Uplatnění nalezl také v televizi v inscenacích a filmech (Kočár nejsvětější svátosti, 1962; Amatér, 1967; Rekviem za kouzelnou flétnu, 1968; Julián Odpadlík, 1970; Lidé na křižovatce, 1971; Poslední královna, 1974) a rovněž seriálech (Dobrodružství šesti trampů, 1969; Pan Tau, 1969–74; Fantom opery, 1970; F. L. Věk, 1971; Byli jednou dva písaři, 1972; Arabela, 1979; Malý pitaval z velkého města, 1992; Návštěvníci, 1983).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!