V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HODAČOVÁ, Lili/Lily/Lilly

Lili/Lily/Lilly HODAČOVÁ , též Hodáčková, vl. jm. Ludmila Hodačová, provdaná 1. Konstantinová, 2. Jirsová (* 5. 11. 1910 Praha, † 8. 12. 1998)herečka; bývalá manželka divadelního režiséra Karla Schindlera (1903–1961). Během 30. let studovala germanistiku a filozofii na univerzitách v Praze a Brně a nedokončila herecká studia na Státní konzervatoři v Brně (1932–36). Hereckou dráhu zahájila roku 1936 v brněnském Zemském divadle a v letech 1938–46 střídala angažmá v pražských divadlech (Nová česká scéna, Divadlo A. Sedláčkové a Městské divadlo na Královských Vinohradech). V poválečném období působila nejdéle v Městském divadle Kolín (1948–60), pak krátce v Horáckém divadle v Jihlavě (1960–61) a nakonec jako dramaturgyně Státního zájezdového divadla (1961–62). Její herecká účast před film. kamerou se omezila pouze na tři menší role: zpěvačka Marianna (Za tichých nocí, 1940), dcera ředitele pojištovny (Valentin Dobrotivý, 1942) a Roháčova dcera Ludmila (Jan Roháč z Dubé, 1947). Poslední kinematografický příspěvek učinila svým zpěvem Nezvalovy písně Magnetová hora ve filmu Zpívali jsme Arizonu (1964). Diváci na obrazovce ji mohli vidět v záslužném pořadu ostravského studia ČST Kavárnička dříve narozených (1986), iniciovaného a moderovaného Ondřejem Suchým. Souběžně s hereckou kariérou se věnovala literární činnosti, v níž se zaměřovala především na prózy a hry pro děti a mládež (Zub času, 1942; Bláhový sen, 1948; Bubáčci, 1949; Král bydlí za rohem, 1973). Je autorkou vzpomínkového románu Zpěv Orfeův (1995).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!