V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOBLÍK, Oldřich

Oldřich HOBLÍK (* 17. 12. 1913 Hostonice, okres Teplice, † 17. 3 1981 Praha)  – herec a rozhlasový režisér. Od roku 1944 až do odchodu do důchodu (1973) byl zaměstnán v Čs. rozhlasu Praha. Diváci v kinech ho mohli poprvé zahlédnout jako zvědavého pána v okupační komedii J. Macha Nikdo nic neví (1947). Na plátně se pak objevil ještě ve více než dvou desítkách menších rolí, např. jako továrník (Svědomí, 1948), americký důstojník (Výstraha, 1953), redaktor (Na konci města, 1954; Jak se zbavit Helenky, 1967), písař v nemocnici (Dobrý voják Švejk, 1956), vedoucí obchodu (Vlčí jáma, 1957), lékař (Černá sobota, 1960; Svatby pana Voka, 1970; Černý vlk, 1971), policista (Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, 1967) a listonoš (Zlatá svatba, 1972). Obdobné epizody ztvárnil i v ryze normalizačních snímcích Hroch(1973) a Dvacátý devátý (1974), aby svou filmografii ukončil přece jen důstojně jako znalec v kriminální komedii Z. Podskalského se zpěvy Drahé tety a já (1974). Zahrál si také kapitána VB v tv. filmu Žena pro hrdinu (1962) a v seriálech (Eliška a její rod, 1966; Klapzubova jedenáctka, 1967; Hříšní lidé Města pražského, 1968–69).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!