V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLIŇÁKOVÁ, Jana

Jana HLIŇÁKOVÁ (* 8. 1. 1927 Košice, † po 1979?)  – herečka. Absolvovala studium herectví na JAMU (1950) a po ročním angažmá v Těšínském divadle v Českém Těšíně zakotvila roku 1951 v Městském oblastním divadle Brno. Od roku 1962 byla dlouholetou členkou gottwaldovského Divadla pracujících. Objektiv kamery ji poprvé zachytil v Sísově krátké satiře O kolečku, peru a vařiči (1950). Filmové natáčení si zopakovala až po více než dvou desítkách let, když s L. Kostelkou vytvořila rodičovský pár dvanáctiletému chlapci (M. Kramár) ve Vláčilově poetickém středometrážním filmu z beskydských lesů Pověst o stříbrné jedli (1973). Menší postavy manželek a matek hrála ještě ve filmech Stíny horkého léta (1977), O moravské zemi (1977) a na film. plátně naposled v Pinkavově dětském snímku Chlapi přece nepláčou (1979). Na obrazovce ji mohli diváci vidět v seriálech Slovácko sa nesúdí (1974) a Léto s Katkou (1975) a třídílné inscenaci namířené proti posrpnové emigraci Opustíš-li mne nezahynu (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!