V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLAVICA, Miloš

Miloš HLAVICA (* 29. 10. 1933 Praha)  – herec; bratr operního pěvce Pavla Hlavici (* 1935), bývalý manžel herečky I. Deváté a manžel herečky R. Merunkové, otec novináře Marka Hlavici (* 1961), divadelního režiséra a herce Lukáše Hlavici (* 1965) a herečky Anny Bendové (* 1975). Pochází z umělecky založené živnostnické rodiny (otec vystudoval herectví, ale hospodářská krize ho donutila změnit profesi na drogistu). Po gymnáziu studoval dva semestry architekturu na ČVUT (1953), ale záliba v recitaci a zkušenosti z ochotnického divadla ho přivedly ke studiu herectví na DAMU (1954–58). Po ukončení školy nastoupil do angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, kde setrval až do roku 1991. V poslední době hostuje v Divadle Na Jezerce (Petrolejové lampy). Od mládí hrával vedle milovníků charakterní role. Pro vysokou, urostlou figuru a mužný, osobitě zabarvený hlas mu byly blízké postavy vojáků a důstojníků, lidově rozvážné, temperamentní a bodré typy. V tomto spektru se pohybovaly také jeho film. postavy. Před kamerou se poprvé objevil jako vojín Pajer, v civilu řezník, v Tomanově komedii z prostředí vojáků prezenční služby Váhavý střelec (1956). S M. Hynkovou v roli restaurátorky vytvořil ústřední manželskou dvojici, která řeší bytový problém, v psychologickém dramatu V. Čecha První a poslední (1959). Následovalo už jen pár malých a epizodních rolí, mj. vysloužilce (Mstitel, 1959), studenta (Jarní povětří, 1961), zámečníka (Zámek pro Barborku, 1962), sportovce (Strakatí andělé, 1964) a sovětského poručíka (Maratón, 1968). Po delší odmlce se pak ještě objevil jako náměstek dr. Podhajský ve filmu Sny o Zambezi (1982). Zahrál si také doktora ve studentském filmu FAMU (Ticho pokoje, 1992). I poté ho mohli diváci vidět, ovšem výhradně na obrazovce, kde již dříve účinkoval v tv. filmech (První láska, 1969; Jmenuji se po tátovi, 1989; Z rodu Přemyslovců, 1994; Genij vlasti, 1998), ale zejména v řadě seriálů (Rodina Bláhová, 1959; 30 případů majora Zemana, 1947–79; Nemocnice na kraji města, 1979; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Přísahám a slibuji, 1990; Pražský písničkář, 1997; Motel Anathema, 1998; To nevymyslíš, 2005; Světla pasáže, 2007). Od konce 60. let se věnuje také dabingu. A jejeho končíkem je výtvarná tvorba (olejomalba a kresba). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2003).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!