V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLAVÁČKOVÁ, Jana

Jana HLAVÁČKOVÁ (* 6. 10. 1942 Brno)herečka; manželka herce M. G. Částka. Po maturitě na jedenáctiletce ve Svitavách, kde strávila dětství a hrála ve studentském div. souboru, studovala dva semestry češtinu, ruštinu a klasickou filologii na FF Masarykovy univerzity v Brně. Nakonec absolvovala herectví na JAMU (1964) a jednu sezonu působila v brněnském Divadle Julia Fučíka. Od roku 1965 je členkou Státního divadla, respektive Národního divadla v Brně. Rozpětí jejího charakterizačního a slohového rejstříku jí umožňuje modelovat portréty velkých ženských postav světového i domácího repertoáru (Kdo se bojí Virginie Woolfové, Cyrano z Bergeraku, Radúz a Mahulena, Žebrácká opera, Král Lear, Janu z Arku, Jenůfa, Matka, Les, Po Velkém pátku, Návštěva staré dámy, Marie Stuartovna, Kočičí hra). Už jako posluchačka prvního ročníku JAMU vytvořila po boku J. Adamoviče hlavní ženskou roli, nezkušené a naivní děvče Máriu, která po příchodu do prostředí velkého závodu z venkovské samoty prožívá vážné osobní a citové problémy, ve slov. filmu Vladislava Pavloviče Most na tú stranu (1961). V českém filmu pak debutovala jako sekretářka ve Skalského dramatu Anděl blažené smrti (1965). Zajímavou epizodkou slepé dívky, s níž se setká řádový rytíř Armin (J. Kačer), obohatila Vláčilovu historickou baladu Údolí včel (1967). Po sedmileté nucené přestávce z politických důvodů se k filmování vrátila opět pod jeho vedením, v jehož středometrážním snímku Sirius (1974) už hrála maminku dvanáctiletého hrdiny (M. Vavruša) v lyrickém příběhu z období nacistické okupace. Pro Vláčila zpodobnila i Dvořákovu manželku Annu v jeho životopisném portrétu Antonína Dvořáka (J. Vinklář) Koncert na konci léta (1979). S K. Chromíkem vytvořila před kamerou opět manželský pár (poprvé v Siriovi) v Kachyňově adaptaci povídky Petra Jilemnického Škaredá dědina (1975), jako mladá proletářská žena Marie, jejíž nezaměstnaný muž se vrátil za hospodářské krize 30. let na rodné hospodářství. V masce smrťáka se psem se objevila v Matějkově dobové moralitě Má láska s Jakubem (1982) a její dosavadní filmografii uzavírá poslední Vláčilův snímek Mág. (1987), kde byla ženou v černém na hradě Bezdězu. Nadále ovšem hrála a hraje v inscenacích zejména brněnského studia ČST, resp. ČT (mj. Schovávaná na schodech, 1972; Kufr plný nadějí, 1977; Mejdan na písku, 1979; Lenka, 1982; Sestra Amáta, 1989; Případ Salieri, 1991; Příliš mnoho dobrých úmyslů, 1991; Zázračné dítě, 1993 či Modrý kámen, 2004),v seriálu K. Kachyni Vlak dětství a naděje (1985) i Hříšných lidech města brněnského (1998) a Četnických humoreskách (2000). Na JAMU vyučuje hlasovou výchovu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!