V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLAVÁČEK, Oldo

Oldo HLAVÁČEK Oldrich (* 26. 1. 1934 Bratislava)slovenský herec; otec diplomata Oldricha Hlaváčka (* 1957) a herce a dramaturga Iva Hlaváčka (* 1966). Na bratislavskou VŠMU nastoupil po maturitě (1954) a ochotnickém působení na Lidové scéně v Žilině (1952–53). Studia přerušil pro angažmá v prešovském Divadle Jonáše Záborského (1958–61), pobyl v kabaretním divadle Horizont (1961–62) a absolvoval (1963) jako člen činohry Slovenského národního divadla. Vyhranil se v představitele celé škály komediálních postav, oscilujících od situační po charakterní komiku, od tlumeného až po nespoutaný dynamický projev. Okruh postav tvoří různé modifikace sluhů,degenerovaných šviháků, aristokratů i zvrácených manipulátorů, k nimiž přibývaly figurky řemeslníků, šoférů, domovníků a úředníků. Jeho filmografie ale má jen pár titulů. Prvním byla Barabášova satira na turistický ruch Tango pre medveďa (1966), v níž dostal vedlejší roli veterináře Furdíka. Znovu se objevil jako vojenský sluha Martin, pomocník kapitána Jána Nálepky (M. Kňažko), o jehož protifašistické činnosti vypráví drama Zajtra bude neskoro… (1972), natočené ve slov.-běloruské koprodukci. Do českého filmu se zapsal titulní úlohou hrochem spolknutého bankovního úředníka Bedřicha Hrocha v tendenčním paskvilu Hroch (1973) režiséra Karla Steklého, který se za normalizace snažil zesměšnit protagonisty Pražského jara. Zatím naposledy plátně hrál družstevníka Františka v koprodukční komedii o družbě slov. a gruzínských vinařů Rača, láska moja (1977). Mnoho šancí ale dostal v televizi vedle řady inscenací, tv. filmů a seriálů hlavně ve všech typech zábavných a soutěžních programů, kde často i moderoval (největší popularity v celorepublikovém pořadu Vtipnejší vyhrává). Jeho komika, parodie a karikatura nalezly velký prostor v rozhlase, kde účinkoval v mnoha hrách i zábavných relacích. S Ivanem Krajíčkem často vytvářeli dvojici lidových vypravěčů, protipól intelektuálnímu humoru  Satinského a Lasici.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!