V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HLADÍK, Václav

Václav HLADÍK (* 28. 2. 1927 Mnichovice, okres Praha-východ, † 16. 6. 1983 Praha)  – herec. Základy herectví si osvojil u E. Vrchlické (1948), prošel jevištní praxí na oblastních scénách (Jihlava, Most, Benešov) a od roku 1959 působil v Městském divadle Příbram. S filmem přišel pracovně do styku poměrně pozdě a pouze prostřednictvím epizodek, když debutoval ve filmu Práče (1960), aby vzápětí byl zaměstnancem aerolinií Okamžik, spojím! (1961). Po odmlce se jako jeden z bratrů mihl ve snímku Ohlédnutí (1968), ale pak mu začaly roličky rychle přibývat. Nejčastěji byl dělníkem (Dvacátý devátý, 1974; Dům Na poříčí, 1976; Čas lásky a naděje, 1976), ale i přísedícím soudu (Zločin v Modré hvězdě, 1973), hráčem karet (Smrt na černo, 1976), skladníkem (Noc klavíristy, 1976), muzikantem (Náš dědek Josef, 1976), popraveným partyzánem (Poslední ples na rožnovské plovárně,1974), kriminalistou (Případ mrtvého muže, 1974), řidičem Hněv (1977), Darkovým otcem (Stíhán a podezřelý, 1978) Petrem (Radost až do rána, 1978), řidičem dodávky (Kdo přichází před půlnocí, 1979), Mirkem (Na koho to slovo padne, 1979), funkcionářem (Koncert,1980) a na film. plátně naposled se představil jako sklepník ve filmu se symbolickým názvem Každému jeho nebe (1981). Ovšem jeho nejznámější film. rolí zůstane postava starého lovce Drápa ve Schmidtově štorchovské trilogii z pravěku Osada havranů (1977), Na veliké řece (1977) a Volání rodu (1977). Na obrazovce si zahrál v seriálech (Pan Tau, 1969–74; Dnes v jednom domě, 1979) a v tv. filmu Chudák muzika (1981).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!