V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HIRSCH, Julius

Julius HIRSCH (* 10. 4. 1956 Praha)  – herec. Vystudoval herectví na DAMU (1976) a několik let působil v Divadle Vítězného února v Hradci Králové. Od poloviny 80. let je hercem ve svobodném povolání a v současnosti se věnuje div. produkci jako výkonný ředitel divadla Ta Fantastika. Herecky se před kamerou uplatnil jen v bezejmených epizodách anebo drobných rolích: kuchař, jemuž ale propůjčil hlas J. Krampol, v Herzově krimi-komedii Holka na zabití, (1975), výtvarník Viktor (J. Vinklář) před 30 lety v Balíkově Zrcadlení (1977), nadstrážmistr VB ve Fukově komunální satiře Pátek není svátek (1979), číšník v baladě K. Kachyni Láska mezi kapkami děště (1979), kavalír ve Vláčilově Koncertu na konci léta (1979) a zatím naposled velitel hlídky VB ve Fukově komedii V podstatě jsme normální (1981). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v tv. pořadu V Praze bejvávalo blaze (1992).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!