V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HINKE, Jindřich

Jindřich HINKE (* 7. 5. 1952 Čeručice u Loun)  – herec. Od ukončení studia herectví na DAMU (1974) byl dlouholetým členem pražského Divadla S. K. Neumanna, respektive Divadla pod Palmovkou. Širšímu okruhu diváků se představil v epizodních úlohách na film. plátně, kde debutoval roku 1978 ve dvou snímcích (Lvi salónu a Brácha za všechny peníze) vesměs anonymními epizodami: gestapák (Smrt krásných srnců, 1986), lékař v laboratoři (Figurky ze šmantů, 1987), někdy dokonce měly jeho role jména jako praporčík Olda Rajšner (Kariéra, 1984) či poručík VB Váně (Dobré světlo, 1986). Zatím naposled se na film. plátně objevil v komedii Byl jednou jeden polda III. – Major Maixner a tančící drak (1999). Více prostoru mu poskytla tv. obrazovka, hlavně v nespočtné řadě seriálů (Žena za pultem, 1977; Tajemství proutěného košíku, 1977; Malý pitaval z velkého města, 1982; Dynastie Nováků, 1982; Sanitka, 1984; Slavné historky zbojnické, 1985; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Zlá krev, 1986; Gottwald, 1986; Rodáci, 1988; Druhý dech, 1989; Arabela se vrací, 1990–93; Přítelkyně z domu smutku, 1992; O zvířatech a lidech, 1994; Lékárníkových holka, 1996; Zdivočelá země, 1997; Pojišťovna štěstí, 2004; Vyprávěj, 2009), v pohádkách (Bez práce nejsou koláče, 1988; Pane králi, jdeme z dáli, 1989), inscenacích a tv. fimech (mj. Arabesky, 1987; Dvě z Paříže, 1988; V tomhle domě straší, šéfe, 1989; Genij vlasti, 1998; Past, 2003), nemluvě o účinkování v četných zahraničních prudukcích. Namlouval i gramodesky (mj. s Divadlem Spejbla a Hurvínka) a další audionosiče a věnuje se rovněž klasickému dabingu i hovoří za animované postavičky.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!