V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HESOUNOVÁ, Alena

Alena HESOUNOVÁ (* 31. 7. 1938 Praha)herečka a pedagožka; bývalá manželka herců R. FleischeraM. Livory. Po absolvování gymnázia vystudovala herectví na DAMU (1961) začínala na oblastních scénách v Kolíně (1961–65) v tehdejším Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami (1965–67) a svou jevištní dráhu uzavřela působením v pražském div. klubu Maringotka (1967–73). Už od roku 1967 se stala odbornou asistentkou na AMU (dnes má titul Mgr.) a po ukončení jevištní činnosti se věnuje od roku 1973 výhradně pedagogické činnosti (výuka jevištní řeči) na mj. na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1995–1999), Pražské konzervatoři (1999–2006), FSV a odborných školách. Působí též jako poradce některých divadel. V českém filmu zanechala zatím jen nevelkou stopu, když před kamerou vytvořila pětici nevelkých rolí dívek, nejprve mladých a pak už dospělých žen: děvče z party (Lidé jako ty, 1960), Květa (Osení, 1960), věra (Okurkový hrdina, 1963), Moučková Skok do tmy (1964) a zatím naposled vesničanku ve Steklého prorežimní agitce Tam, kde hnízdí čápi (1975).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!