V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HERRMANN, Petr

Petr HERRMANN (* 11. 7. 1938 Praha)  – herec. V dětství navštěvoval Dismanův rozhlasový sbor, kde byl objeven filmaři. Jako čtrnáctiletý debutoval před kamerou menší rolí syna okresního hejtmana Páryse (S. Rašilov) v Krškově životopisném filmu o Aloisi Jiráskovi Mladá léta (1952), a týř reřisér mu scvěřil i úlohu učedníka u krejčího Mustafy (E. Fiala) v Krškově orientální pohádce Labakan (1956). Ovšem do paměti diváků se zapsal především úlohou fotografa Toníka, který se třemi kamarády podnikl výpravu do dávné minulosti ve fantastickém snímku Karla Zemana Cesta do pravěku (1955). Další herecká tvorba se odehrávala především na div. prknech a je od poloviny 50. let spjata s několika soubory: Ústřední loutkové divadlo v Praze (1955–56), zájezdové Vesnické divadlo (1957–61), oblastní divadla v Kolíně (1961–62, 1967–počátek 90. let), Mladé Boleslavi (1962–66) a Kladně a v posledních letech působí v pražském Divadle Na Fidlovačce (Horoskop pro Rudolfa II.). V 60. letech se na film. plátně objevil pouze jako Buřič v Hlobilově grotesce Za pět minut sedm (1964). V 70. letech si zahrál epizody důstojníka SS (Sokolovo, 1974), horníka Fera (Hněv, 1977) a cizince-zloděje ve Schmidtově Osadě Havranů (1977). Nevelkou filmografii nadlouho uzavíral tajemník ONV (Radikální řez, 1983), než si zahrál epizodu v Menzlově zfilování Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Více prostoru dostal tak v posledních době v televizi v inscenacích (Odměna, 1978; Případ Kolman, 1986; Bankovní dům Daubner; 1988; Štěstí krále Alfonse, 1996) a seriálech (Dům poslední radosti, 1996; Černí Andělé, 2001).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!