V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BÁRTŮ, Nina

Nina BÁRTŮ vl. jm. Anna Bártů, provdaná Kašková (* 3. 4. 1904 Protivín, okres Písek, † 4. 1. 1992 Praha)  – herečka; sestra operní pěvkyně Mary / Marie Bártů (1902–1960). Studovala dramatické oddělení na Státní konzervatoři v Praze (1921–25), jevištní praxi získala zprvu v kočovných div. společnostech (mj. J. O. Martina) a ve Východoslovenském národním divadle v Košicích (1926–27). Během 30. let nejdéle působila v Osvobozeném divadle (1929–33, 1935) a v Městském divadle Plzeň, kde hrála dvě sezony i po osvobození. V následujících desetiletích střídala angažmá na oblastních scénách (Brno, Pardubice, Varnsdorf) a v Praze (Městská divadla pražská). Poslední dekádu před odchodem do důchodu v roce 1971 byla členkou Horáckého divadla v Jihlavě. Do světa kinematografie zavítala příležitostně v pozdějším věku díky menším postavám: dáma (Anna proletářka, 1952), paní Nováková (Padělek, 1957), Mirkova Matka (Králíci ve vysoké trávě, 1961), královská kojná (Případ pro začínajícího kata, 1969), babička (Jak se točí Rozmarýny, 1977), v neurčené epizodce (Hněv, 1977) a naposled jako dvořan (Šašek a královna, 1987).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!