V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HERMANOVÁ, Jindra

Jindra HERMANOVÁ vl. jm. Marie Kubíčková, provdaná Jelínková (* 13. 12. 1898 Kolín, † 2. 3. 1969 Praha)  – herečka. Po operní škole komorní pěvkyně Olgy Paršové-Žikešové začínala u venkovských divadel a od roku 1923 působila na pražských scénách (Komedia, Národní divadlo, Akropolis, Moderní divadlo, Komorní divadlo, Divadlo Vlasty Buriana, Švandovo a Nové divadlo), kde největších úspěchů dosahovala v konverzačním repertoáru jako představitelka svůdnických vampů a komických postav okouzlujících slečen. Vedle jevištní činnosti byla od roku 1919 značně vytížena filmem, který jí nabídl čtyřicet šest epizodní rolích, mezi nimiž nejčastěji figurovaly postavy dívek pochybných mravů (Batalion, 1927; Tonka Šibenice, 1930; Právo na hřích, 1932), služebných a komorných (Příběh jednoho dne, 1926; Muž z neznáma, 1939; Štěstí pro dva, 1940), paniček a dámiček (To byl český muzikant, 1940; Zlaté dno, 1942), zákaznic, navštěvnic a hostů (Děti na zakázku, 1938; Dívka v modrém, 1939; Dnes o půl jedenácté, 1949; Bylo to v máji, 1950), později venkovanek (Muzikant, 1947; Vzbouření na vsi, 1949), prodavaček (Železný dědek, 1948; Návrat domů, 1948; Veselý souboj, 1950). Naposledy se na plátně objevila jako slečna z cestovní kanceláře v životopisném snímku M. Friče Tajemství krve (1953).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!