V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HERMACHOVÁ, Jana

Jana HERMACHOVÁ (* 13. 5. 1943 Tábor)herečka; dcera filozofa a reformního komunisty Jiřího Hermacha (* 1912), žena herce J. Šebka. Dříve než se stala posluchačkou DAMU (1961–65) sbírala jednu sezonu profesionální herecké zkušenosti na jevišti Městského oblastního divadla Mladá Boleslav. Po absolutoriu získala angažmá v Jihočeském divadle České Budějovice (1965–70), než odešla do Prahy, kde byla členkou Městských divadel pražských. Se změnou ředitele (1972) musela z politických důvodů soubor opustit. Zákaz div. činnost pominul až po roce 1989, kdy se sem vrátila. Po rozdělení souborů spolupracovala s Divadlem K, aby roku 1994 přešla do Divadla ABC (Mrtvé duše, Slaměný klobouk, Ideální manžel, PygmaliónSporJeptišky). Od 70. let se objevuje ve filmu, ale jen v epizodních a malých roličkách fotbalové fanynky (Ženy v ofsajdu, 1971), Prudence (Tajemství velikého vypravěče, 1971), generálovy písařky (Vysoká modrá zeď, 1973), švadleny (Zločin v Modré hvězdě, 1973), vrahovy (Jan Přeučil) švagrové Terezy Randákové (Sedmého dne večer, 1974), stopařky (Akce v Istanbulu, 1975), dělnice (Čas lásky a naděje, 1976), dívky (Smrt na černo, 1976), zdravotní sestry (Dům Na poříčí, 1976), kresličky Příhodové (Oddechový čas, 1977), stenografky (Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977), laborantky (Modrá planeta, 1979) a paní Suchánkové (Řetěz, 1981). Zatím naposledy se mihla v Hollého dramatu Cesta peklem (1995) a od 90. let se objevuje jen na tv. obrazovce vpohádkách (Padla kosa na kámen, 1974;Démantový déšť, 1989; O Radkovi a Mileně, 1990; Ariadnina nit, 1992; Marie Růžička, 1994), inscenacích a filmech (Ten kůň musí pryč, 1975; Jehla, 1982; Váhy, 1992; Vražda kočky domácí, 2004; Žil jsem s cizinkou, 2005) i seriálech (Heřmánci, 1990; Lékárníkových holka, 1996; Ordinace v růžové zahradě, 2005) a často i za dabingovým a rozhlasovým mikrofonem.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!