V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEMMER, Ladislav

Ladislav HEMMER (* 16. 6. 1904 Praha, † 9. 4. 1949 Praha)  – herec. Vyrůstal v prostředí Pištěkova divadla, kde byla jeho matka uvaděčkou. Přes ochotnické divadlo se dostal v sedmnácti letech jako elév do Národního divadla v Praze a pak působil u Zöllnerovy společnosti, v pražském Rokoku, ostravském divadle, a především v Divadle Vlasty Buriana (1937–42). Ve filmu začínal počátkem 30. let epizodními úlohami vojáků a důstojníků (Poslední bohém, 1931; Pobočník Jeho Výsosti, 1933; Volha v plamenech, 1934; Vzdušné torpédo 48, 1936). Postupně se jeho doménou staly milovnické typy intelektuálských elegánů s nejrůznějšími tituly, k nimž ho předurčoval ušlechtilý zjev s vybraným projevem (Sextánka, 1936; Rozvod paní Evy, 1937; Lízin let do nebe, 1937; Paní Morálka kráčí městem, 1939; Teď zase my, 1939; Ulice zpívá, 1939; Vy neznáte Alberta, 1940), ale i hejsků, hráčů a návštěvníků barů (Děvčátko, neříkej ne, 1932; Tři kroky od těla, 1933; Na růžích ustláno, 1934), ba dokonce sňatkového podvodníka (Bílá jachta ve Splitu, 1939). K další rolím patřil finančník (Harmonika, 1937) anebo div. ředitel (Provdám svou ženu, 1941). Nejznámější postavy vytvořil jako konverzační partner V. Buriana v několika komediích, z nichž se jistě divákům vybaví šéf advokátní kanceláře JUDr. Jiří Faukner (Ducháček to zařídí, 1938), který se dvoří krásné dceři ze zkrachovalé šlechtické rodiny (A. Mandlová), dále tajemník nemocenské pojišťovny (U pokladny stál…, 1939) a inženýr Hradil (Ulice zpívá, 1939). Jeho poslední, osmatřicátou rolí byl důlní v sociálním snímku podle Drdova románu Městečko na dlani (1942) v režii V. Binovce.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!