V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEMALA, Roman

Roman HEMALA (* 11. 1. 1925 Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou, † 26. 5. 2005 Praha)  – herec; otec tv. hlasatele A. Hemaly. Vystudoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Brně (1948) a měl angažmá v pražském Divadle S. K. Neumanna (1949–52), Městském oblastním divadle v Brně (1952–59) a od roku 1959 v Divadle ABC, na jehož scéně působil i po začlenění do Městských divadel pražských. Na plátně debutoval epizodní úlohou horníka v budovatelském dramatu V. Slavínského DS-70 nevyjíždí (1949). Další jeho účast ve filmech se týkala jen drobných a až výjimky bezejmenných figurek policisty v civilu (A pátý jezdec je Strach, 1964), důstojníka (Starci na chmelu, 1964), generála SS (Klíč, 1971), poslance Ladislava Rašína (Dny zrady, 1973), feldvébla (Mys Dobré naděje, 1975), kontrolora v řeznictví (Hop – a je tu lidoop, 1977), číšníka (Zlaté rybky, 1977), ředitele (Všichni proti všem, 1977; Víkend bez rodičů, 1981), novináře (Vítězný lid, 1977), technika (Píseň o stromu a růži, 1978), příslušníka VB (Pátek není svátek, 1979), lékaře (Ten svetr si neasvlíkej, 1980; Schůzka se stíny, 1982), myslivce (Křtiny, 1981), disharmonika (V podstatě jsme normální, 1981), řidič (Příhody pana Příhody, 1982), člen staršovstva ve Fulneku (Putování Jana Amose, 1983) a německého podvodníka (Mravenci nesou smrt, 1985). Obdobný typ a velikost rolí, ale ve větší míře, mu nabídla televize v inscenacích (S nimi přichází smrt, 1962; Maškaráda, 1963; Nepřátelé veřejnosti, 1974; Tři vstupenky na Strahov, 1975; Jak se zranit ve službě, 1978; Jako kníže Rohan, 1983; Čas jeřabin, 1993; Nikdo neměl diabetes, 2001) a seriálech (Tři chlapi v chalupě, 1963; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Nemocnice na kraji města, 1977; Plechová kavalérie, 1979; Dnes v jednom domě, 1979; Okres na severu, 1980; Dynastie Nováků, 1981; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Chlapci a chlapi, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Přísahám a slibuji, 1990; Území bílých králů, 1991; Náhrdelník, 1993; Pomalé šípy, 1993; Bylo nás pět, 1993; Draculův švagr, 1996; Hotel Herbich, 1998; Četnické humoresky, 2000). Kultivovaný hlasový projev uplatnil často v rozhlase: v dramatických žánrech, četbou prózy i komentářů k dokumentárním reportážím. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!