V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEMALA, Alexandr

Alexandr HEMALA (* 3. 9. 1952 Brno)televizní hlasatel; syn herce R. Hemaly. Vyrůstal sice v hereckém prostředí, ale sám k oboru netíhl. Po maturitě na střední ekonomické škole (1972) pracoval v podniku zahraničního obchodu Motokov. Vyzkoušel dalších několik zaměstnání až zakotvil v ČST Praha (1974), zprvu jako externí asistent režie a pak hlasatel. Mezitím si vystudoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze. Profesi hlasatele vykonával v ČST, respektive ČT až do jejího zrušení (2005). Na Kavčích horách dále namlouvá část programu a pracuje jako režisér denního vysílání a dramaturg. Ocitl se také v centru zájmu filmařů, když měl epizodky Indry v Chlumského krimi-komedii Prachy dělaj člověka (2006), moderátora ve Šteindlerově komedii O život (2008), golfového činovníka v Göblově romantické komedii Veni, Vidi, Vici (2009), školního inspektora Krebse v Šíchově dramatu Bastardi (2010) a ceremoniáře v Troškově pohádce Čertova nevěsta (2011). Objevil se i v seriálech Horákovi (2006) a Vyprávěj (2009). Roku 2010 se účastnil čtvrté řady tv. taneční soutěže StarDance.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!