V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HELCELET, Aleš

Aleš HELCELET (* 18. 5. 1922 Kostěnice, okres Pardubice, † 19. 3. 1992 Praha)  – herec. Profesionálně začínal u náchodské div. společnosti Nová česká scéna (1943–44) a první poválečná léta hrál v Kladenském divadle, ve Studiu Národního divadla v Praze a zlínském Divadle pracujících. Od počátku 50. let patřil ke kmenovým členům Městského divadla pro mládež, respektive Divadla Jiřího Wolkera v Praze. Před kamerou debutoval ve studentském snímku Strieborný vietor (1961) Juraje Jakubiska. Spolupráci s hraným filmem navázal až poté a filmem poměrně pozdě a jeho účast před kamerou se pak týkala vesměs drobnějších rolí dělníků: kameník (Zelené obzory, 1962) a dvě epizody dělníka v hospodě/vězně v kamiónu v Černé dynastii (1962), dále byl harlekýnem (Bubny, 1964) a zlodějem (Touha Sherlocka Holmese, 1971). Pak představoval různé intelektuály: kunsthistorik (Anděl blažené smrti, 1966), profesor (Maratón, 1968), malíř Kupka v česko-francouzském koprodukčním snímku o Apollinairovi (Píseň nemilovaného, 1982), který kvůli finančním sporům nebyl nikdy nikde uveden a nejspíš skončil v bankovním trezoru. A mezi tyto role patří i ta jeho poslední – režisér (Vlastně se nic nestalo, 1988). I na obrazovce se uplatnil jen ojediněle, např. v seriálu Dobrodružství šesti trampů (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!