V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEJNÁ, Naďa

Naďa HEJNÁ rozená Pietorová (* 6. 10. 1906 Martin, † 7. 2. 1994 Martin)  – slovenská herečka; dcera herečky a překladatelky Márie Pietorové (1879–1956) a režiséra, herce a publicisty Miloše Pietora (1876–1914), vnučka redaktora, národního činitele a organizátora Ambra Pietora (1843–1906), manželka divadelního režiséra Víta Františka Hejného (1904–1977). Absolvovala obchodní akademii v Martině a stala se úřednicí Ústředí slovenských ochotnických divadel. Jako nadšená ochotnice (martinské soubory Slovenský spevokol, Sokol, Remeselná jednota) nastoupila v polovině 40. let profesionální hereckou dráhu v martinském Divadle Slovenského národního povstání, jehož členkou byla až do odchodu na odpočinek roku 1980. Byla představitelkou nejrozmanitějších ženských charakterů všech žánrů, ovládla širokou škálu výrazových prostředků v komediálních, tragických, tragikomických i groteskních polohách. Její ryze realistické herectví s důrazem na psychologické propracování postav vyniklo jak v klíčových partech, tak i v drobných epizodkách. Film ji neposkytl mnoho příležitostí. Před kamerou se uplatnila hlavně v postavách zkoušených žen, matek, babiček a babek, které hrála jak ve filmech slovenských (Pole neorané, 1953; Dom na rázcestí, 1959; Ružové sny, 1976; Očovské pastorále, 1973; Biela stužka v tvojich vlasoch, 1977; Zabudnite na Mozarta, 1985; Štek, 1988), tak i českých: babička (Nevěsta s nejkrásnějšíma očima, 1975), babka Molnárová (Nevěsta k zulíbání, 1980) a zaříkávačka (Oldřich a Božena, 1984). Režisér F. Vláčil svěřil úlohu ženy loupeživého rytíře Kozlíka (J. Kemr) ve středověké baladě podle Vančurovy předlohy Marketa Lazarová (1967). Bohatou galerii postav zanechala také v rozhlasových a televizních archivech, z těch, které viděl českých divák připomeňme alespoň seriály Plechová kavalérie (1979) a Lekár umierajúceho času (1983). Za slovenského národního povstání se aktivně účastnila odboje (působila ve Svobodném slovenském vysílači v Banské Bystrici) a po osvobození byla zanícenou osvětovou pracovnicí. Jmenována Zasloužilou umělkyní (1964). Její osudy a uměleckou dráhu zachytil režisér Peter Hledík v tv. medailonu pod názvem Herečka (1981) a teatrolog Vladimír Štefko v knižní monografii Naďa Hejná (1986).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!