V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HEGER, Mojmír

Mojmír HEGER (* 21. 9. 1928 Jahoslavice, okres Zábřeh)  – herec. Po absolvování DAMU (1952) získal první angažmá v Krajském oblastním divadle Plzeň, odkud po třech sezonách odešel do Brna, kde po desetiletém působení v Divadle Julia Fučíka natrvalo zakotvil roku 1965 v Divadle bratří Mrštíků. Jeho sporadická účast před kamerou se týká pouze epizodek v několika filmech. Debutoval epizodkou 3. muže (Anděl blažené smrti, 1965), poté se objevil jako Hejda v komedii Náš dědek Josef (1976), a menší epizodu měl i ve filmu Tvář za sklem (1979), dále byl pan Slepička (Požáry a spáleniště, 1980) a zatím naposled se na film. plátně objevil v psychologickém snímku Podzimní návrat (2001). Obdobné role měl i na obrazovce, vesměs v titulech brněnského studia ČST: v inscenacích (Domácí strava je domácí strava, 1978; Stopy zločinu: Alibi jako řemen, 1983; Plukovník Starbottle a krásná žalobkyně, 1984; Jak se švec Dratvička stal tchánem pana krále, 1994) i seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Medvědi nic nevědi, 1994, Četnické humoresky, 2000). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!