V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAVLÍK, Ferdinand

Ferdinand HAVLÍK (* 17. 6. 1928 Brno, † 28. 10. 2013 Praha)

klarinetista, kapelník, skladatel a herec. Hru na klarinet si osvojil nejprve soukromě a pak na pražské konzervatoři (1951–54). Od poloviny 40. let hrál v několika tanečních orchestrech a roku 1959 přešel s vlastním swingovým orchestrem do trvalého angažmá v divadle Semafor, jemuž zůstal věrný do poloviny 90. let, kdy se kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu s divadlem rozloučil a omezil i počet veřejných vystoupení. Orchestr Ferdinanda Havlíka hraje na rozhlasových, televizních, filmových a gramofonových nahrávkách drtivé většiny klasických semaforských hitů a kapelníkova klarinetová sóla znějí v takových šlágrech jako jsou Pramínek vlasů, Hluboká vráska nebo Píseň o rose. Vedle činnosti na jevišti své domovské scény, kde se po smrti J. Šlitra stal hlavním komponistou divadla, rozvíjel své hudební aktivity od konce 70. let i s vlastním početnějším souborem Swing Band. Složil hudbu k řadě semaforských inscenací (mj. Sladký život blázna Vincka, Smutek bláznivých panen, Zuzana v lázni, Faust, Kytice) a četným filmům animovaným (zejména režisérů Václava Bedřicha a Dagmar Doubkové) i hraným (Přehlídce velím já!, 1969; „Rakev ve snu viděti…“, 1968; Nevěsta, 1970). S hereckými zkušenostmi ze semaforského jeviště pronikl i před kameru, kde se objevil nejprve v rolích hudebníků (Letiště nepřijímá, 1959; Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Mučedníci lásky, 1966) a později i ve výrazných, komicky laděných figurách: vedoucí knihkupectví Kučera v Muchnově komedii Hon na kočku (1979), zootechnik Roztočil v Muchnově komedii Matěji, proč tě holky nechtějí? (1981), otec Richter v Rychmanově hudební komedii Láska na druhý pohled (1981) a do povědomí se zapsal zejména jako sáhodlouhé monology vedoucí akademický malíř Junek v hrabalovské komedii Slavnosti sněženek (1983) J. Menzela. Mezi hudební filmy, v nichž si dále zahrál, patří jak V hlavní roli Oldřich Nový (1980), tak Jonáš II aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988). Méně byl vidět na obrazovce, vedle hudebních, vzpomínkových a bilančních pořadů, mj. v opeře Planeta s tiše fialovou září (1991). K 80. narozeninám si ve spolupráci s  J. Suchým připravil knihu Historky Ferdinanda Havlíka (2008), na kterou navázal další vzpomínkovou knihou Můj život s klarinetem (2011).

 


 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!