V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAVELKA, Jiří

Jiří HAVELKA (* 17. 6. 1980 Jihlava)divadelní režisér, dramatik a herec. Syn učitelky němčiny a inženýra zemědělství a též amatérského herce a muzikanta. Už na gymnáziu v rodišti byl umělecky a organizačně aktivní: natáčel amatérské filmy, muzicíroval, spoluzakládal div. spolek Hobit, stál u zrodu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Při studiu režie v ateliéru J. Schmida na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU začal hrát a režírovat ve Studiu Ypsilon a na zdejší malé scéně, jež se mu stala domovskou, se vyprofiloval v tvůrce i autora osobité inscenační poetiky a interpretační kreativity. Spolupracuje i s jinými scénami v Praze (Dejvické divadlo, Disk, Divadlo Archa) či mimo ni (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě). Je jedním ze zakládajících členů kabaretního divadla Vosto5, které proslulo otevřenými tvary vlastních autorských inscenací, založených na improvizaci. Roku 2007 získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Spoluzaložil a moderuje televizi Óčko, pořádá v Praze Festival Cute dramatiky, od roku 2010 v ČT uvádí živě vysílaný noční kulturní pořad Hotel Insomnia. Herecké schopnosti před kamerou nejprve zkoušela posluchačka FAMU Jitka Rudolfová v bakalářském filmu Marta a Berta 26 (2006). Nechyběl pak ani v jejím absolventském filmu a současně celovečerním debutu Zoufalci (2009), hořské komedii o skupince třicetiletých spolužáků bilancujících neuspokojivé životy, kde hrál sobeckého a lehkovážného Zdeňka, nevěrného milence jedná z hrdinek, socioložky Lindy (P. Štorková). Režisér O. Schmidt ho obsadil do titulní role mladého kněze, o jehož pastoraci v nápravném zařízení pro mladistvé pojednává tv. psychogické drama Herbert v ringu (2008). Účinkuje i na obrazovce v seriálu Zázraky života (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!