V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAVEL, František

František HAVEL vl. jm. Hadraba (* 3. 9. 1877 Praha, † 27. 12. 1964 Praha)  – herec, rozhlasový hlasatel a reportér. Kvůli herecké dráze opustil původní povolání knihkupce. V letech 1902–04 začínal jako činoherní a operetní komik u venkovských div. společnost a pak přešel na jeviště Národního divadla v Brně (1904–06) a Městského divadla Královských Vinohrad v Praze (1907–19). Významná byla jeho činnost hlasatele a reportéra Radiojournalu (1926–41) a v rozhlase se věnoval i recitaci a umělecké četbě. Mezi příslušníky průkopnické generace film. herců se včlenil na začátku 1. světové války díky úloze policejního komisaře v Paloušově komedii Noční děs (1914). Podruhé ho kamera zachytila těsně po vzniku republiky, kdy zpodobnil básníka Svatopluka Čecha opět pod vedením Jana A. Palouše ve vlasteneckém krátkém snímku České nebe (1918). V následujících osmnácti němých filmech se jeho doménou staly autoritativní typy zámožných mužů z venkova i města. Hrál např. opata kláštera (Mnichovo srdce, 1921), statkáře (Čarovné oči, 1923; Řina, 1926; Nemodlenec, 1927), továrníka (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1924), vysoké úředníky (Dvojí život, 1924; Josef Kajetán Tyl, 1925; Velbloud uchem jehly, 1926) a důstojníka ve výslužbě (Jedenácté přikázání, 1925). Zvukový film o něho projevil zájem už jen čtyřikrát. Po rolích dědečků (Poslední bohém, 1931; Naši furianti, 1937) a rozhlasového hlasatele (To byl český muzikant, 1940) čekal na svou poslední úlohu téměř čtvrt století. Bohužel svou postavu starého pacienta s bradkou a bývalého novináře v Němcově povídce Podvodníci z hrabalovského filmu Perličky na dně (1965) na plátně již nespatřil, neboť těsně po natáčení zemřel.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!