V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAVEL, Antonín Ludvík

Antonín Ludvík HAVEL (* 28. 5. 1894, † 3. 6. 1968 Černošice)  – ruský legionář, režisér, scenárista a herec. Jako div. ochotník levicového zaměření, ctitel díla Émila Zoly a legionář zraněný v bitvě u Zborova pronikl počátkem 20. let do české kinematografie třemi autorskými a režijními příspěvky s legionářskou a proletářskou tematikou. Podle jeho námětu natočil nejprve Rudolf Měšťák vlastenecký film Legionář (1920), aby vzápětí s režisérem dramaturgem Juliem Léblem (1897–1960) režíroval drama Za čest vítězů (1920), k němuž napsal námět a byl jeho hereckým protagonistou v roli ruského legionáře Miloše Drahoty. Průkopnické dílo, jímž se natrvalo zapsal do análů české kinematografie, představuje snímek Šachta pohřbených idejí (1921). Toto drama o tíživých podmínkách života ostravských horníků, které opět podle vlastního námětu a scénáře realizoval tentokrát s R. Myzetem, vyvolalo po premiéře konflikt s cenzurou pro společenský radikalismus a muselo být zčásti upraveno. Oba tvůrci v něm zároveň vytvořili ústřední postavy: Havel hrál důlního inženýra Skálu a Myzet ztělesnil havíře Macháčka.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!