V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAUSNEROVÁ, Brigita

Brigita HAUSNEROVÁ (* 20. 9. 1955 Popradno, okres Povážská Bystrica)  – slovenská filmová herečka. Pro film ji objevil jako patnáctiletou školačku režisér Štefan Uher (Keby som mal pušku, 1971; Javor a Juliana, 1972; Keby som mal dievča, 1976). Během 70. let se stala oblíbenou představitelkou venkovských dívek z nedávné minulosti jak ve filmech slov. režisérů (Deň, ktorý neumrie, 1974; Stretnutie, 1975; Pozor, ide Jozefína, 1976; Červené víno, 1976; Blízke diaľavy, 1979; Skleníková Venuša, 1985), tak i českých tvůrců, především K. Kachyni (Pavlínka, 1974; Škaredá dědina, 1975). Ve Fukově kriminálním příběhu Pumpaři od Zlaté podkovy (1978) ztvárnila Danu Karafovou, ženu pumpaře Mojmíra (J. Krampol), a naposled ji filmografické anály registrují v bezejmenné epizodě Borkova dětského snímku Tři od moře (1979). Na obrazovce se mj. objevila v tv. filmu Červené víno (1976) podle románu Františka Hečka, který stejně jako film pro kina režíroval Andrej Lettrich.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!