V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAUSER, Vladimír

Vladimír HAUSER (* 5. 6. 1955 Brno)  – herec. Po absolvování hereckých studií na Státní konzervatoři v Brně (1973) nastoupil do souboru Divadla Husa na provázku, jehož předním členem je dodnes. Před kamerou vytvořil pouze několik role: Danko v Sísově film. adaptaci „provázkovského“ muzikálu Balada pro banditu (1978), Zjizvenec v Herzově expresivním podobenství Straka v hrsti (1983, 1988) a kasař v Jirešově psychologické sci-fi Dvojrole (1999) a zatím naposled jako Dr. Izmalčev v Michálkově hořké komedii O rodičích a dětech (2008). Větší prostor mu tak dává obrazovka, kde si zahrál nejprve v pohádkách (O chytrém šachovi, 1983; Zelený ptáček, 1984; Šahrazád, 1985; Zvědavý osel, 1997) inscenacích a filmech (Kdo chytá štěstí za pačesy, 1979; Případ s černým vzadu, 1992; Zrozen bez porodu, 2009), a to včetně zahraničních produkcí(La Dame D’Izieu/Paní z Izieu, 2007), a také v seriálech (Detektiv Martin Tomsa, 1995; Četnické humoresky, 2000; 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2005). Od 90. let se také věnuje dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!