V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAUNEROVÁ, Milada

Milada HAUNEROVÁ (* 15. 7. 1896 Praha, † po 1920?)  – herečka. Jako zanícená ochotnice dostala možnost zahrát si pět dívčích rolí v nedochovaných němých filmech výrobny Pragafilm, u některých dokonce neznáme ani jejich obsah. Hlavní role schovnaky Božky jí připadla v komedii Jana A. Palouše Čertisko (1918), kde si zahrála mj. po boku J. Švába-Malostranského, a stejný režisér natočil i komedii Šestnáctiletá (1918), kde hrála Bělu, dceru majitele statku, která svou dobu vystupuje mimořádně emancipovaně. Po boku G. Harta, který měl i režii, se objevila ve filmu Láska si nedá poroučet (1918), jehož obsah neznáme, ale název svědčí pro oblíbený žánr melodramatu, což platí i pro další dva snímky: V měsíci lásky (1918), režiséra F. Seidla rovněž neznámého obsahu, i poslední Tanečnice (1919), v režii V. Majera, kde se vyprostí z pout vnuceného sňatku a stane se nezávislou umělkyní. Její další osudy se nepodařilo zjistit.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!