V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HART, Gabriel

Gabriel HART vl. jm. Gabriel Benhart, pseudonym Jiří Tomič (* 13. 2. 1894 Domažlice, † 13. 11. 1961 Praha)herec a divadelní režisér. Po vysokoškolských studiích se věnoval divadlu. V letech 1913–19 hrál v krátkých intervalech na mnoha pražských scénách (Uranie, Švandovo divadlo, Varieté Karlín, Česká činohra B. Benoniho v Uranii, Červená sedma). Z pozice asistenta režie se k vlastní režijní činnosti propracoval v Městském divadle Královských Vinohrad (1919–25), kam se po pětiletém asistování u K. H. Hilara v Národním divadle v Praze (1925–30) vrátil už jako samostatný režisér (1930–48). Pak až do svého odchodu na odpočinek (1957) byl režisérem a uměleckým inspektorem Vesnického divadla. Ve filmu začínal bezprostředně po skončení 1. světové války jako režisér, scenárista a herec Fenclovy výrobny Pragafilm. Režíroval společenský příběh Láska si nedá poroučet (1918) a podle vlastního námětu natočil vlastenecký propagační snímek Na pomoc Dohodě (1918). S Ferencem Futuristou se autorsky podílel na jeho grotesce Ferenc se žení (1918). Veškeré další jeho kinematografické aktivity se týkaly už výhradně herecké práce. Z pěti němých filmů, ve kterých se objevil, se zachovalo pouze drama J. S. Kolára  Řina (1926). Ve více než třech desítkách zvukových filmů hrál zpravidla epizodní role lékařů (Bezdětná, 1935; Komediantská princezna, 1936; Soud boží, 1938; Jan Cimbura, 1941; Pražský flamendr, 1941; Muži nestárnou, 1942), učitele a gymnaziální profesory (Cestou křížovou, 1938; Studujeme za školou, 1939; Skalní plemeno, 1943; V horách duní, 1946). Tyto úlohy však prokládal i postavami rozmanitějších profesí, jako byl např. podvodník (Panenka, 1938), voják (Zborov, 1938), div. režisér (Minulost Jany Kosinové, 1940), kuchař (Dva týdny štěstí, 1940), trhovec (Městečko na dlani, 1942), hospodský (O ševci Matoušovi, 1948) nebo klenotník (Jestřáb kontra Hrdlička, 1953). Na čelné místo film. titulků se zapsal jen díky postavě domkáře Černého, otce hlavní hrdinky (A. Mandlová) v melodramatu V. Binovce Nevinná (1939).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!