V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HART, Ferdinand

Ferdinand HART (* 28. 10. 1893 Písek, † 12. 1. 1937 Praha)  – herec a divadelní režisér. Prošel průpravnou školou řady německých div. scén, kde umělecky vyzrál mj. pod režijním vedením Maxe Reinhardta a Erwina Piscatora ve velkých postavách světově proslulých autorů (Vilém Tell, Loupežníci, Zkrocení zlé ženy, Macbeth). Zároveň vytvořil vedlejší úlohy ve více než dvou desítkách německých filmů nejrůznějších žánrů (Die letzte Kompanie/Poslední kompanie, 1930; Dreyfus/Dreyfusova aféra, 1930; Danton, 1931). Německo opustil ještě před Hitlerovým převratem a vrátil se do Prahy. Místo trvalého angažmá, které se mu nepodařilo získat, pohostinsky vystoupil v Městském divadle na Královských Vinohradech (Neřestná žena) a v Národním divadle. Na jaře 1935 se krátce stal uměleckým šéfem Nového divadla a těsně před smrtí posílil soubor vinohradského divadla. Jeho role v českém filmu vycházely především z jeho fyzického zjevu, jemuž dominovala vysoká, ramenatá, trochu hřmotná postava a tvář se zajímavě klenutým čelem, širokými spánky, hustým obočím, pronikavýma očima, tvrdošíjnými rty a hranatou, energickou bradou: žena s plnovousem v panoptiku (Štvaní lidé, 1933), penězokaz Ralph Morrison (Život je pes, 1933), Podskalák Lopata (V tom domečku pod Emauzy, 1933), melancholický sedminásobný vrah (Mazlíček, 1934), bankéř (Hej-Rup!, 1934), prezident fiktivní jihoamerické republiky Paranás don Eduardo de Gonzales (Žena, která ví, co chce, 1934), pan Remington (Ať žije nebožtík, 1935), státní zástupce (První políbení, 1935), správce (Jana, 1935) a francouzský plukovník (Milan Rastislav Štefánik, 1935). Z jeviště přenesl na film. plátno svou postavu agitujícího sovětského komisaře Tajožného ve válečném dramatu V. Binovce podle legionářské hry Františka Langra Jízdní hlídka (1936). Pro dějiny světové kinematografie zůstane jedním z golemovských představitelů díky titulní úloze hliněného obra v Duvivierově dramatu Golem (1936).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!