V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BARTOŠOVÁ, Jindra

Jindra BARTOŠOVÁ (* 26. 5. 1962 Praha)  – zpěvačka a herečka. Absolvovala pražskou konzervatoř (1983) a byla angažována do divadla Semafor (Smutek bláznivých panen, Dr. Johann Faust, Případ Eleonora). V té době už měla za sebou dramatické role v tv. seriálu Zkoušky z dospělosti (1980) a ve filmech, kde po úloze žačky 8. třídy (Leť, ptáku, leť!, 1978) a epizodce květinářky Zdeničky (V hlavní roli Oldřich Nový, 1980) ztělesnila titulní hrdinku, začínající učitelku plnoštíhlé postavy Evu Šebkovou, o jejíchž peripetiích při hledání partnera pojednává hořká komedii J. Vošmikové Evo, vdej se! (1983), zajímavá dnes i tím, že šlo o první scénár Haliny Pawlovské. Zatím naposledy se na plátně objevila v menší postavě studentky v Jirešově smutné komedii Prodloužený čas (1984) a redaktorky Rozsévačky v životopisném snímku J. Herze Zastihla mě noc (1985). Na obrazovce si pak zahrála ještě v několika tv. pohádkách (O Marušce, 1987; Čertova skála, 1988, Kouzelnice od křídového potoka, 1988) a ojediněle i dabovala.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!