V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HARNÍČKOVÁ, Margit

Margit HARNÍČKOVÁ rozená Fišerová (* 26. 4. 1923 Praha, † 26. 4. 2011 Praha)  – herečka; manželka tajemníka Divadla ABC Miroslava Harníčka (1923-2011) a matka spisovatele Martina Harníčka (*1952). Začínala za okupace v Horáckém divadle v Třebíči a u Secovy div. společnosti. Po osvobození působila krátce v Oblastním divadle J. K. Tyla v Kutné Hoře a jevištní dráhu ukončila ve Vesnickém divadle (1948–52). Teprve poté se dostala k filmování, ale od konce 50. do konce 70. let vytvořila vesměs jen drobné postavy obyčejných žen, někdy dokonce pouze anonymních: sousedka (Útěk ze stínu, 1958), žena v umývárně (Kruh, 1959), Ramasová (První parta, 1959), vedlejší roli Tancošové si zahrála v Novákově dramatu Zelené obzory (1962), následovala bezejmenná epizoda (Život bez kytary, 1962), prodavačka (Neschovávejte se, když prší, 1962) a rolička hysterky v komorním dramatu K. Kachyni Směšný pán (1969). V 70. letech si už zahrála jen dvakrát, asi nejhodnotnější role z její filmografie byla Slavíčková v Herzově zdařilém přepisu románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy (1971) s I. Janžurovou a P. Čepkem v hlavních rolích. Naposled se na film. plátně jako jeptiška, sestra Anunciata objevila v Steklého pokleslé satiře Všichni proti všem (1977). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!