V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HARAPES, Vlastimil

Vlastimil HARAPES (* 24. 7. 1946 Chomutov)  – baletní tanečník a herec; bývalý manžel herečky E. Strupkové a zpěvačky Hany Zagorové (* 1946). Vyrostl ve vesničce Droužkovice u Chomutova v rodině nadšených ochotníků. S rytmickou průpravou začal už v chomutovské hudební škole, pak absolvoval Taneční konzervatoř v Praze (1965) a půroční stáž na Leningradském státním tanečním učilišti A. J. Vachtangovové (1968–69). Roku 1966 se stal členem a od roku 1971 sólistou baletu Národního divadla v Praze (od roku 1990 jako umělecký šéf baletu) a současně sólistou a šéfem baletu Laterny magiky (1987–89). Od poloviny 70. let hostoval na předních evropských tanečních scénách. Jeho ušlechtilý zjev s oduševnělou tváří a štíhlou postavou, vrozená pohybová elegance, pružný a muzikální projev a technická vyspělost z něho učinily ideálního představitele stěžejních postav tradičního tanečního repertoáru a charismatickou jevištní osobností mezinárodního formátu. O jeho popularitu se zasloužily také jeho mimojevištní herecké kreace před film. a tv. kamerami. Na plátně se poprvé mihl jako tanečník sborových scén v Rychmanově legendárním muzikálu Starci na chmelu (1964). Skutečnou roli znamenala teprve postava mladého německého hraběte Kristiána z Vláčilovy kongeniální film. adaptace historické balady Vladislava Vančury Marketa Lazarová (1967). Dobový kostým oblékl také v Daňkově historickém filmu Královský omyl (1968), kde ztělesnil mladého krále Jana Lucemburského. Po boku M. Vančurové jako manželky vytvořil velkou dramatickou roli manžela a otce, jemuž zemřelo dítě, v Herzově psychologickém snímku Den pro mou lásku (1976). Titulní úlohu prince, zakletého do podoby netvora a vysvobozeného díky nezištné lásce sličné Julie (Z. Studenková), hrál v Herzově poetické pohádce Panna a netvor (1978). S dávnou manželčinou nevěrou a potažmo problematickým otcovstvím se vyrovnává jeho ing. Dušan Roček z Novákova psychologického melodramatu Operace mé dcery (1986). Postavu otce si zopakoval po delší přestávce také v kriminálním snímku F. A. Brabce Bolero (2004). Marie Poledňáková, s níž natáčel její nejúspěšnější tv. filmy s T. Holým, si ho pozvala v roli baletního mistra do komedie Jak se krotí krokodýli (2006). Divákům je důvěrně znám ale hlavně z tv. obrazovky, kde se kromě záznamů baletů (Modrý pták, 1971; Romeo a Julie, 1971) objevoval v dramatických inscenacích (Odcházeti s podzimem, 1965; Politik a herečka, 2000), pohádkách (Dary Hadího krále, 1977; Anynka a čert, 1994) a ve filmech (Jak vytrhnout velrybě stoličku, 1977; Jak dostat tatínka do polepšovny, 1978). Po dlouhé odmlce se v poslední době jak doma, tak na Slovensku zapojil do seriálové produkce (F. L. Věk, 1971; Wolfgant A. Mozart, 1991; Rodinná pouta, 2004; Comeback, 2008; Ordinácija v ružovej záhrade, 2007). Je i autorem choreografie u několika filmů. V 80. letech byl po čtyři roky vítězem soutěže Televizní rolnička o nejpopulárnější osobnost v oboru tance (roku 1985 získal absolutní prvenství této ankety diváků). Roku 1976 byl jmenován Zasloužilým umělcem. Jeho uměleckou dráhu dokumentuje obrazová publikace Vlastimil Harapes (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!