V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HANUŠOVÁ, Jaroslava

Jaroslava HANUŠOVÁ (* 25. 2. 1949 Praha)herečka; bývalá manželka televizního režiséra Jaroslava Hanuše (* 1951) a matka herečky Kláry Hanušové (* 1979). Při rozhodování, kam po maturitě, pomýšlela i na herectví, s nimž měla zkušenosti z literárně dramatického kroužku, kde se poznala s J. Lábusem. Nakonec začala studovat na právnické fakultě, odkud po 3 letech odešla a stala se zprvu učitelkou v mateřské školce. Veřejnost ji poznala díky postavě Jaruš z pravidelného zábavného tv. pořadu Možná přijde i kouzelník, v němž sekundovala komické dvojici J. Lábus a O. Kaiser. O tom, že zvládne stejně dobře také ryze dramatickou polohu, přesvědčila v roli sadistické vychovatelky Procházkové v psychologickém dramatu Requiem pro panenku (1991) F. Renče. Po epizodce ženy s kufrem (Kanárská spojka, 1993) hrála upovídanou uklízečku Plecitou přezdívanou Rumbába v Muchnově satirické komedii Divoké pivo (1995). Mihla se v roličce paní na záchodku u benzinové pumpy ve snímku Alice Nellis Výlet (2002). Zatím naposled se na film. plátně objevila v komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh (2009) a v „oblíbené“ roli uklízečky, tentokrát se jménem Věra, v dramatu Bastardi (2010). Víc se tak uplatňuje na tv. obrazovce, především v postavách semetrik (seriály Kde padají hvězdy, 1995; Hříchy pro diváky detektivek, 1995; Život na zámku, 1995; Josef a Ly, 2004; Náměstíčko, 2004; tv. filmy Vše pro fimu, 1998; Neprůstřelná nevěra, 1999; Jiný člověk, 2003) a na jevišti v inscenacích Činoherního klubu (Letní byt) a agentury Harlekýn (Přípitek všem láskám).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!