V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HANUS, Petr

Petr HANUS (* 16. 10. 1951 Praha, † 27. 8. 2005 České Budějovice)  – herec; syn herce F. Hanuse. Jako devítiletý debutoval po boku otce v Čapkově Válce s mloky na jevišti Divadla na Vinohradech. Herectví pak vystudoval na Státní konzervatoři v Brně a na DAMU (1974). Od absolutoria byl až do své předčasné smrti členem činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích s výjimkou krátkého brněnského intermezza v Mahenově činohře v polovině 80. let. Před kameru ho přivedly nevelké role, když na film. plátně debutoval vedlejší rolí Jaroslava v dobrodružném snímku Zločin v Modré hvězdě (1973) A. Kachlíka. Poté se jako Kuzněcov v mládí objevil v koprodukčním snímku Píseň o stromu a růži (1978), muže s ohněm hrál v Pohádce o putování (1983), Luďka v čené komedii V. Drhy Dotyky (1988), jen bezjmennou epizodu v přepisu Páralova románu Muka obraznosti (1989), Fauberga představoval v Troškově Andělské tváři (2002) a naposled si na film. plátně zahrál ministra ve Svobodově kriminálním thrilleru Sametoví vrazi (2005). Na obrazovce hrál v inscenaci Nasredin (1984) a v seriálech My z konce světa (1975) a Dobrodružství kriminalistiky (1989), kde se poprvé a naposled „potkal“ s otcem, byť každý z nich hráli v jiném dílu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!