V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HANIČINCOVÁ, Štěpánka

Štěpánka HANIČINCOVÁ rozená Hubáčková (* 30. 9. 1931 Kvíčovice, okres Domažlice, † 27. 10. 1999 Praha)  – herečka, televizní scenáristka a dramaturgyně; manželka P. Haničince, filmového režiséra Jana Valáška (1926–1968) a nakonec J. Přeučila. Otec byl švec a matka pracovala v továrně na obvazy a přivydělávala si uklízením. Vyrůstala v Heřmanově Městci a po rozvodu rodičů žila s matkou v České Lípě a Děčíně, kde studovala obchodní akademii a začala se věnovat ochotnickému divadlu. Než se na druhý pokus dostala na studium herectví, byla korespondentkou na ministrstvu zahraničí. Už před absolvováním DAMU (1955) začala moderovat v ČST, kde pak působila jako scenáristka, dramaturgyně, a především průvodkyně dětskými pořady (Kuťásek a Kutilka, Štěpánčiny korálky, Hračky naší Kačky, Pohádky na přání, Malý televizní kabaret, Studio Kamarád). Její herecká účast ve filmu je spojena jen s tvorbou jejího muže J. Valáška, který jí svěřil roli studentky Mirky Jelínkové ve svém studentském snímku V ulici je starý krám (1955), a pak úlohy učitelek v dětských filmech Honzíkova cesta (1956) a Kouzelný den (1960). S Vladimírem Kovaříkem vytvořila autobiografickou knihu Štěpánka (1995). Její osudy popsala Šárka Horáková v knize Dvojjediná Štěpánka Haničincová (2007). V divácké anketě TýTý (1999) vstoupila do Dvorany slávy.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!