V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HÁNA, Jiří

Jiří HÁNA (* 29. 9. 1976 Ústí nad Labem)  – herec. Jeho divadelní amaterské začátky jsou spojeny se soukromým gymnáziem v rodišti, kde se mu také poštěstilo zahrát si menší role v tamním Činherním studiu. Při hereckých studií na DAMU vystupoval v Činoherním klubu (Král nekrál, Zkrocení zlé ženy), Divadle Komedie (Banditi, Tvar věcí), Arše (Kladivo na divadlo) i poetické vinárně Viola (Tím končím tvá láska M. D., Zločin lorda Savila). Po absolutoriu a půlročním angažmá ve Středočeském divadle v Kladně (Orestés v Elektře) posílil soubor pražského Divadla Rokoko (Skřivánek, Oddací list, Tramvaj do stanice Touha, Lev v zimě, Smrt obchodního cestujícího, Matčina kuráž, Rychlé šípy, Oresteia, Monty Pythonův létající kabaret, V jámě lvové, Postřižiny). Pravidelně účinkuje na Letních shakespearovských slavnostech (Marné lásky snahaHamlet, Večer tříkrálový, Bouře). Před kamerou zatím nejčastěji spolupracoval s V. Drhou, který ho obsadil nejprve do tv. snímku Stříbrný a Ryšavec (1998) a pak ho učinil protagonistou dvou filmů: ženich Antonín Němeček, svedený během svatební oslavy jinou ženou (D. Vávrová) v nostalgické retrokomedii Početí mého mladšího bratra (2000) a redaktor Jiří v epizodě Panny pošetilé z triptychu Začátek světa (2000). Epizodku lékaře mu Drha svěřil ještě v Anglických jahodách (2008). Debutující režisér Jaroslav Fuit ho obsadil do vedlejší role Mirka, kamaráda a kolegy hlavního hrdiny Michala (J. Wagner), v úvodní části road movie Dvojka (2009). Televizní diváci ho mohli vidět v romantické pohádce Malvína (2003), dramatech (I ve smrti sami, 2003; Zastřený hlas, 2005; Boží pole s.r.o., 2006; Smyčka, 2009), a zejména seriálech (Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, 2003; Redakce, 2004; Comeback, 2008; Přešlapy, 2009; Zázraky života, 2010; Dokonalý svět, 2010; Ach, ty vraždy, 2010).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!