V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HÁLOVÁ, Monika

Monika HÁLOVÁ provdaná Kolarczyková (* 21. 4. 1959 Praha)  – herečka a zpěvačka. Od dětských let účinkovala v inscenacích (Revizor v šantánu, Ten pes je váš, Kytice, Čarodějky, Sladký život blázna Vincka) divadla Semafor (1970–80). Na tv. obrazovce uváděla mládežnický magazín Vlaštovka a pořad pro děti Plamínek. Po ukončení studia na hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1980) získala angažmá v činohře Státního divadla Ostrava, respektive Divadla Petra Bezruče (Bouře, Ifigenie v Aulidě, Ani slovo o lásce, Ostře sledované vlaky, Hamlet). Své pěvecké dispozice uplatnila v muzikálovém repertoáru (muzikál Tome, ty jsi číslo) a při vystoupeních se zájezdovou hudební skupinou. Ve filmu debutovala úlohou třináctileté Broni Zajíčkové, užívající díky strýčku Petrovi (J. Vala) nejrůznější slasti pouti, v povídce Vražda v Čertově mlýně z Čechovy kriminální komedie Aféry mé ženy (1972). Znovu stanula před kamerou až po několika letech, tentokrát už v postavách moderních rusovlasých dívek, většinou zamilovaných nebo milovaných středoškolských studentek (Hop – a je tu lidoop, 1977; Šestapadesát neomluvených hodin, 1977; Čekání na déšť, 1978; Pátek není svátek, 1979; Zelená vlna, 1982). Kostým středověkého střihu si vyzkoušela v historické komedii Karla Steklého Hra o královnu (1980), kde ztělesnila někdejší dvorní dámu královny Kunhuty Žofii z Říčan, která v lesním exilu zachrání život královnina milence Záviše z Falkenštejna (R. Brzobohatý). Do minulosti, ale ne již tak vzdálené, byl zasazen také další Steklého film Podivné přátelství herce Jesenia (1985), v němž vytvořila větší postavu mladé ženy Jeseniova přítele (J. Štěpnička). S tvrdou realitou současnosti se naopak potýká její vychovatelka z učňovského internátu hornické mládeže Blanka v psychologickém snímku V. Drhy Mezek (1985), kterou účast v českém filmu prozatím zakončila. Hrála také v několika tv. hrách a filmech (mj. Královský gambit, 1974; Dívka jako ty, 1975; Mapa zámořských objevů, 1978, Sestřičky růží, 1980; Chladna zrána, 1982; Radostné události, 1983) a také v seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982; Jahody na stéble trávy, 1984; Velké sedlo, 1985). Po sňatku v polovině 80. let odešla do Kanady, kde organizovala v Torontu divadlo pro české emigranty.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!