V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HALMI, Boris

Boris HALMI (* 14. 3. 1948 Praha, † 3. 6. 1991 Praha)scénograf, filmový architekt a příležitostný herec. Vystudoval DAMU a působil jako div. scénograf. Od roku 1972 začal spolupracovat s filmem, nejprve jako asistent výpravy a od konce 70. let se podílel jako architekt na dvou desítkách celovečerních filmů, především K. Smyczka  a Václava Křístka. Několikrát ztvárnil i v těchto i jiných snímcích epizodní role, přičemž v komedii Jak chutná básníkům život (1987) si „zahrál“ právě film. architekta. Debutoval bezejmennou epizodou ve filmu Housata (1979), poté byl zřízenec metra (Kaňka do pohádky, 1981), kotelník Douda (Sněženky a machři, 1982), technik Pivoda (Jako jed, 1985), elegán, přítel Zuzany (Hry pro mírně pokročilé, 1986), výpravčí (Proč?, 1987), pivař (Sedm hladových, 1988).Ve stejné době se objevil na tv. obrazovce ve filmu Počítání oveček (1981), kde byl i architektem, a v seriálu Dynastie Nováků (1982).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!