V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HALLER, František

František HALLER (18??, † po 1941?)  – herec. Před i po 1. světové válce hrál lidové figurky na jevišti Národního divadla v Praze. Obecenstvo biografů si ho mohlo povšimnout v desetiletí 1931–41 v celkem jedenácti vesměs epizodních rolích, u celé řady režisérů, když debutoval u S. Innemanna jako fotbalový fanoušek (Muži v offsidu, 1931) a rakouský důstojník (Třetí rota, 1931). Režisér J. Sviták mu dal roli gigola (Anita v ráji, 1934), poté byl Williamsem ve snímku O. Kmínka Klub tří (1935), obyvatelem periférii ve Slavínského Falešné kočičce (1937), hned třikrát barmanem (Lidé na kře, 1937; Svátek věřitelů, 1939; Mořská panna, 1939), cestujícím v autokaru (Ženy u benzinu, 1939), tanečním mistrem Černohlávekem ve filmu V. Slavínského To byl český muzikant (1940) a na film. plátně naposled u M. Friče jako zloděj v parodii Těžký život dobrodruha (1941).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!