V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HÁLKOVÁ, Elena

Elena HÁLKOVÁ (* 13. 4. 1907 Žilina, † 9. 9. 1985 Praha)herečka; dcera lékaře a spisovatele Ivana Hálka (1872–1945), vnučka básníka Vítězslava Hálka (1835–1874), bývalá manželka herce Z. Štěpánka, matka herečky J. Štěpánkové a novinářky Kateřiny Nešlehové. Po maturitě na bratislavském gymnáziu absolvovala dramatické oddělení Státní konzervatoře v Brně (1929) a z prvního tříměsíčního angažmá v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě odešla do Prahy, kde byla postupně členkou Městského divadla na Královských Vinohradech (1930–35), Národního divadla (1935–40, 1944–51), Divadla satiry (1955–57), Divadla ABC (1957–62) a před odchodem do důchodu Městských divadel pražských (1962–72). V předválečném období ji na jevišti proslavily venkovské dívčí hrdinky v českém klasickém repertoáru (Jánošík, Lucerna, Naši furianti, Strakonický dudák), později inklinovala k veseloherním rolím konverzačního typu (Sluha dvou pánů, Jezinky a bezinky, Podivná paní Savageová, Velbloud uchem jehly). Na poli kinematografie však se její herecký potenciál nepodařilo dostatečně zúročit. Režiséři 30. a 40. let sázely spíš jen na její dívčí svěžest a půvab, jimiž obdařila např. Zuzku v dramatu M. Friče Jánošík (1935), děvečku Bětku v dramatu V. Borského podle Jiráskovy hry Vojnarka (1936), roztomilou Márinku Krupkovou ve Vávrově přepisu Jiráskovy novely Filosofská historie (1937), rychtářovu dceru Evu ve Vávrově historické komedii Cech panen kutnohorských (1938), rozmarnou a žárlivou maloměstskou paničku v Čápově melodramatu Noční motýl (1941) a služku Marynu v komedii V. Slavínského Muži nestárnou (1944). Po delší odmlce se před kameru vrátila už do znárodněné kinematografie menšími nebo dokonce epizodními rolemi manželek (Morálka paní Dulské, 1958; O věcech nadpřirozených, 1958, Taková láska, 1959; U nás v Mechově, 1960), matek (Vyšší princip, 1960; Všude žijí lidé, 1960), hostinských (Kohout plaší smrt, 1961; Úplně vyřízený chlap, 1965) a prodavaček (Nezlob, Kristino, 1956; Deštivý den, 1962). Zahrála si však i baronesu (Tarzanova smrt, 1962), pohádkovou sudičku (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 1963), dámu s psíkem (Jak se zbavit Helenky, 1967) a na film. plátně naposled se objevila jako jasnovidka (Přehlídce velím já!, 1969). V podobných úložkách ji poznali i tv. diváci, např. v inscenacích (Jen jeden den, 1958; Chvojka, 1970) a seriálech Eliška a její rod (1966) a Klapzubova jedenáctka (1967). Objevila se také v záznamech div. inscenaci her J. Voskovce, (jehož nahradil M. Horníček), a J. Wericha Těžká Barbora (1960) a Balada z hadrů (1960) i vedle V. Vosky ve hře Vajíčko (1969).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!