V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HALAMA, Václav

Václav HALAMA (* 22. 10. 1916, † po 1972)  – divadelní kulisák a pracovník dekorační techniky FSB, herec epizodních rolí. Poprvé se mihl ve filmech DS-51 nevyjíždí (1951) a Dobrodružství na Zlaté zátoce (1955), ale pro český film ho objevil teprve režisér J. Herz, který v něm nalezl pro svůj středometrážní snímek Sběrné surovosti (1965) podle Hrabalovy povídky Baron Prášil autentického představitele ústřední postavy – výřečného zaměstnance sběrny surovin Hanti. Výrazné epizodní figurky plebejských mudrlantských furiantů, do kterých vnesl svým spontánním slovním i mimickým projevem autenticitu lidského pábení, hrál pak v dalších Herzových stěžejních filmech, např. trafikantem (Znamení Raka, 1966), ošetřovatelem (Kulhavý ďábel, 1968), zaměstnancem krematoria (Spalovač mrtvol, 1968), kočím (Petrolejové lampy, 1971). Ale hrál i ve filmech jiných režisérů, a to většinou v komediích, kde byl zedníkem (Muž, který stoupl v ceně, 1967), ledařem (Naše bláznivá rodina, 1968), kulisákem (Zločin v šantánu, 1968), prodavačem párků (Těch několik dnů…, 1968), polírem (Muž na útěku, 1968), partyzánem (Ohlédnutí, 1968), lešenářem (Světáci, 1969), hlídačem v zoo (Lucie a zázraky, 1970), a železničářem (My tři a pes z Pětipes, 1971; 6 medvědů s Cibulkou, 1972). Na obrazovce se objevil v tv. filmech Jak se dělá divadlo (1969) a znovu a naposled pod Herzovým režijním vedením v Doteku motýla (1972).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!