V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAJSKÝ, Miloš

Miloš HAJSKÝ (* 19. 6. 1902 Praha, † 26. 11. 1979 Praha)  – loutkář, herec, scenárista, režisér a astrolog; bratr herečky D. Hajské. Herecky se školil u H. Vetterové a A. Dobrovolného, na jevišti začínal jako elév v Národním divadle v Praze (1923–25) a pak hrál ve Švandově divadle (1925–27). Ve druhé polovině 20. let se věnoval hlavně filmu, kam přišel jako asistent režiséra P. Pražského, když byl autorem scénáře snímku Šest mušketýrů (1925), kde si zahráli A. Ondráková, S. Marwille či T. Pištěk. Pro výrobnu Fortuna Film režíroval dva nepříliš zdařilé filmy, v nichž také hrál. V dramatu Werther (1926) si pro sebe ponechal titulní roli tragicky zamilovaného snivého samotáře a v historické tragikomedii Loupežníci na Chlumu (1926) byl hajným Adamem. Do několika němých a zvukových filmů přispěl ještě drobnými úlohami, např. vojáků (Loretánské zvonky, 1929; Plukovník Švec, 1929), bohéma (Tchán Kondelík a zeť Vejvara, 1929), tiskaře (Karel Havlíček Borovský, 1931), herce (Exekutor v kabaretu, 1933), houslisty (Švanda dudák, 1937) a sedláka (Jan Výrava, 1937). V jevištní praxi pak až do konce okupace pokračoval u div. společností, v zájezdových představeních a na pražských scénách (Uranie, Stálé divadlo v Unitarii). Po válce si kromě hraní vyzkoušel i div. režii (Karlovy Vary, Slaný) a uměleckou dráhu završil jako loutkoherec v Ústředním loutkovém divadle v Praze (1950–64). Byl autorem a modifikátorem některých karetních (tarot) a společenských her.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!