V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BARTOŇ, Karel

Karel BARTOŇ (* 27. 5. 1942 Dobrovice, okres Mladá Boleslav)  – herec. S diplomem absolventa herectví z JAMU (1968) začínal ve Východočeském divadle v Pardubicích, odkud roku 1972 přešel do Státního divadla v Ostravě a od roku 1986 již zůstal věrný souboru Divadla bratří Mrštíků, respektive Městského divadla Brno. Menšími rolemi se prezentoval ve filmech Cesty mužů (1972), Město mé naděje (1978) a Dvojrole (1999). Větší prostor mu tak dává obrazovka, jak v tv. inscenacích a filmech (Melodie bílého klavíru, 1978; Násilník, 1982; Kočár pro princeznu, 1984; Tvář za oknem, 1985; Úraz, 1989; Recept na rozloučenou, 1989; Černá fortuna, 1991), tak v seriálech (Kamenný řád, 1975; Přátelé zteleného údolí, 1980; Logaritmus lásky, 1985; Konec velkých prázdnin, 1996; Četnické humoresky, 2000).Věnuje se též dabingu, divaci seriálu Dallas ho tak znají podle sytého hlasu, jímž promlouvá za Jocka Ewinga.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!