V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAJNÁ, Kateřina

Kateřina HAJNÁ (* 28. 3. 1975 Praha)  – herečka. Vystudovala střední průmyslovou školu strojní v Liberci a pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka (1994–1998), kde její umělecké směřování ovlivnil pedagog J. Dušek, se kterým působila v Divadelním studiu čisté radosti (1994–2000). Následující dva roku strávila v Izraeli, kde se vzdělávala na dramatické škole Martha Asher School of Performing Arts. Roku 2003 založila spolu s Lídou Hroudovou soubor Virgule a současně začala externě vyučovat pohyb na DAMU. K filmování se dostala zatím poskrovnu. Po epizodce jeptišky ve Vorlově hořké komedii Kamenný most (1996) jí svěřila V. Chytilová vedlejší úlohou infantilní dcery bohatého podnikatele Ingrid, která neúspěšně svádí vykastrovaného architekta (T. Hanák), v černé komedii Pasti, pasti, pastičky (1998). Drobnou úlohou dívky Janky vytvořila v Cieslarově baladickém snímku Pramen života – Der Lebensborn (2000). Zahrála si i v krátkém Najbrtově snímku Zprávy z domova (1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!