V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HÁJEK, Stanislav

Stanislav HÁJEK (* 29. 6. 1924 Praha, † 16. 3. 1999 Praha)  – herec. Základy herectví si osvojil soukromým dramatickým školením a profesionální zkušenosti získal za protektorátu v Pražském dětském divadle, Pražském okružním divadle a Divadle práce. Po roce 1945 krátce působil na pražských scénách (Divadlo Revolučních gard, U Nováků), které vyměnil za delší angažmá v zájezdovém Vesnickém divadle (1947–62). Nejpodstatnější část své jevištní dráhy zasvětil souboru Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze (1964–91). Od počátku 60. let byl poměrně vytížen účinkováním ve filmu, kde se však objevoval výhradně v epizodních rolích, např. číšníka (Valčík pro milión, 1960), hasiče (Káťa a krokodýl, 1965), průvodčího (Dobrodružství s nahým klukem, 1964; Čtyři v kruhu, 1967; Sarajevský atentát, 1975), policisty (Muž, který stoupl v ceně, 1967; Po stopách krve, 1968; Smrt černého krále, 1971; sem patří i film Pasťák, 1968, ale promítaný až 1990), nacistických důstojníků (Černá dynastie, 1962; Ohlédnutí, 1968), pomocníka (Dívka na koštěti, 1971), topiče a německého agenta (Lekce, 1971), inspicienta (Touha Sherlocka Holmese, 1971), fotografa (Slečna Golem, 1972), kamelota (Zločin v Modré hvězdě, 1973), dělníka (Dvacátý devátý, 1974), vodníka z řeky Maas (Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974), pravěkého lovce Sobola (Osada Havranů, 1977; Na veliké řece, 1977; Volání rodu, 1977), hostinského (Silnější než strach, 1978), dědečka (Muž přes palubu, 1980). Další epizody i vedlšjí role v 80. letech spíše přibývaly: inspicient (Zakázaný výlet, 1981), dirigent (Od vraždy jenom krok ke lži, 1982), zřízenec (Šílený kankán, 1982), docent Musil (Jak básníci přicházejí o iluze, 1984), mistr Mádr (Atomová katedrála, 1984), stařík (Komediant, 1984), čert (S čerty nejsou žerty, 1985), důchodce (Proč?, 1985), školník Karásek (Černá punčocha, 1986), komorník Filip (Otázka cti, 1986), muž v útulně (Zuřivý reportér, 1987), fotograf (Narozeniny režiséra Z. K., 1987), děda (Čekání na Patrika, 1988), chlap o holi (Blázni a děvčátka, 1989), zvoník (Svědek umírajícího času, 1990), starý pán (Obecná škola, 1991) a jezuita (Krvavý román, 1993). Na obrazovce se objevoval v obdobných roličkách, a to hlavně v seriálech (Pan Tau, 1969–74; Slovácko sa nesúdí, 1974; Arabela, 1979; Lékař umírajícího času, 1983; Obyčejná koňská historie, 1990; Největší z Pierotů, 1990; Přísahám a slibuji, 1990; Wolfgang A. Morart, 1991; Náhrdelník, 1992; Pomalé šípy, 1993), a to i v zahraničních, ale také v inscenacích (Proces s vrahy Martynové, 1988; Naděje má hluboké dno, 1989). Na film. plátně se rovněž naposled objevil ve snímcích zahraničních produkcích točených u nás (Kaspar Hauser, 1993, Nexus, 1994, Mutters Courage/Matka Kuráž, 1995). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!