V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HAJDUČÍK, Josef/Jozef

Josef/Jozef HAJDUČÍK vl. jm. Josef Jirgl (* 25. 12. 1930 Znojmo)herec a divadelní režisér. S hereckým vzděláním ze Státní konzervatoře v Bratislavě (1948–50) a z DAMU (1950–53) nastoupil jevištní praxi ve Státním divadle v Ostravě (1953–55), pak byl členem zájezdového souboru Ústředního divadla československé armády (1955–56), Krajského oblastního divadla v Karlových Varech (1956–62), bratislavského Divadla poezie (1962–66), Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci (1966–67) a pražského divadélka Maringotka (1968–71). Od roku 1971 působil jako režisér Čs. rozhlasu Praha (mj. režie detektivek s komisařem Maigretem, 1991). Spolupráci s filmem zahájil rolí tankisty Jardy Pavlíčka v Tomanově válečném dramatu Tanková brigáda (1955) a v zápětí se objevil v krátkometrážním dokumentu K. Kachyni (s V. Menšíkem a S. Zázvorkovou) Křivé zrcadlo (1956). Poté si zahrál ve dvou slov. filmech (Kto si bez viny, 1963 a Odhalenie Alžbety Bátoryčky, 1964). Dramaticky zajímavější, větší i drobnější role pak vytvořil většinou ve filmech z období 2. světové války (Sedm havranů, 1967; Klíč, 1971; Mys Dobré naděje, 1975; Svítalo celou noc, 1980), dále z vojenského prostředí (Černý vlk, 1971; Vysoká modrá zeď, 1973), anebo s dobrodružnou a kriminální zápletkou celník (Případ mrtvého muže, 1974), obchodník (Vrak, 1983) či náčelník kriminální služby (Druhý tah pěšcem, 1985) anebo s ideologickým a angažovaným zaměřením: Beránek (Silnější než strach, 1978), Otakar (Požáry a spáleniště, 1980), ředitel chemičky (Poslední vlak, 1982). Jen výjimečně si zahrál také v komedii (Zabil jsem Einsteina, pánové, 1969). Po dlouhé odmlce se objevil jako Stodola v Herzově černé komedii Pasáž (1996).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!